Beroepscode Verzorgende

Als verzorgende heb je ook met de Beroepscode Verzorgende te maken. Maar wat is dat en wat houdt dat in?

Het doel van de beroepscode Verzorgende

Om als verzorgende goed je werk te kunnen doen heb je richtlijnen nodig ook wel waarden en normen genoemd. Om daarin te voldoen is de beroepscode Verzorgende in het leven geroepen. Deze beroepscode Verzorgende geeft je een leidraad in de beslissingen die je neemt. Belangrijke waarden waarop de beroepscode is opgebouwd zijn: vertrouwelijkheid, eerlijkheid, respect, weldoen,  rechtvaardigheid, geen schade toebrengen en autonomie. Het is een soort van basis die je nodig hebt/moet bezitten!
Jou taak als verzorgende is gericht op het voorkomen van handicap en ziekte, je bijdrage leveren aan het beter maken en het herstel van je patiënten, het verlichten van het lijden van terminaal zieken en het bevorderen en in stand houden van de gezondheid van de patiënten die je verzorgt.

Inhoud beroepscode Verzorgende

De beroepscode verzorgende is een 24 pagina’s tellend boekwerk waarin de rode draad vermeld staat wat je moet doen om je te houden aan de beroepscode Verzorgende.
Deze beroepscode bestaat eigenlijk uit vier hoofdstukken. Per hoofdstuk zal ik proberen in het kort te vermelden waar deze over gaat.

Hoofdstuk 1 – Uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening.
Je bent persoonlijk verantwoordelijk op de manier waarop je zorg verleent. Je weet wat je doet, en wat je doet doe je naar jouw professionele mening goed. Je zorgt ervoor dat alles wat je doet veilig gebeurt en je bent bereidt nieuwe collega’s te begeleiden en je kennis over te dragen.

Hoofdstuk 2 – De verzorgende in relatie tot de zorgaanvrager.
Iedereen heeft recht op zorg. Welke geaardheid of afkomst dan ook! Je bent bereid je te verdiepen in andere culturen en weet ook wat wel gewenst en niet gewenst is. Wanneer men iets niet snapt ben je bereid het uit te leggen. Je legt de zorgvrager uit wat je doet en je doet het met toestemming! Je gaat respectvol om met het zorgdossier en zorgt ervoor dat deze up-to-date is. Je bent eerlijk en loyaal en respecteert de privacy!

Hoofdstuk 3 – De verzorgende in relatie tot andere zorgverleners.
Je zorgt ervoor dat een goede samenwerking mogelijk is! Je respecteert de deskundigheid van andere zorgverleners en staat open voor hun bijdrage. Je houdt professionele grenzen aan ten opzichte van andere zorgverleners.

Hoofdstuk 4 – De verzorgende in relatie tot de samenleving.
Wanneer je in je vrije tijd ergens loopt en er gebeurt een medisch noodgeval wordt er van jou verzorgende niet alleen je burger plicht verwacht maar ook je professionele houding/gedrag om te helpen en kijken wat je kunt doen.
Tevens misbruik je je functie niet om in de samenleving gratis producten op te halen of mee te werken in een commercieel reclamespot dat betrekking heeft op jouw functie als verzorgende!

Geïnteresseerd naar de gehele beroepscode verzorgende? Kijk dan hier! 

Laat een reactie achter

reacties